Vị Giáo Hoàng của Thập giá

898

* Mọi người khen con mà Chúa chê con, được ích gì? Mọi người nhạo cười con, mà Chúa khen con,hạnh phúc cho con. Khi dân chúng kêu: “Xin tha Baraba!” Baraba vẫn là kẻ trộm. Khi dân chúng la lối: “Hãy đóng đinh nó!” Chúa Giêsu vẫn là “Con Thiên Chúa vô tội”. (ĐHV 103)

* Mọi người khen con mà Chúa chê con, khốn cho con. Mọi người nhục mạ, vu cáo, ghê gớm con, nhưng Chúa khen con, thì hạnh phúc cho con vì Nước Thiên đàng là của con. (ĐHV 102)

Gánh lấy trọng trách thực hiện Công đồng Vatian II Đức Phaolô VI đã đem hết sức mình để phục vụ Hội Thánh với tất cả lòng khiêm tốn bác ái, cương nghị… Ngài không ngớt nhắn nhủ, kêu gọi, giảng giải, sẵn sàng chấp nhận mọi lời khen chê, phê bình, chỉ trích, phản chứng, ra đi Ngài thường nói: “Cha muốn làm tất cả những gì có thể để thực hiện Công đồng Vatican II, “Cha muốn làm tất cả những gì có thể để vãn hồi hòa bình trên thế giới