Lời Chúa ngày 01-12-2022

THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 1 MV Mt 7,21.24-27 XÂY NHÀ TỪ NỀN MÓNG “Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì...

Lời Chúa ngày 30-11-2022

THỨ TƯ TUẦN 1 MV Thánh Anrê Tông Ðồ Mt 4,18-22 TIẾNG GỌI LINH THIÊNG  “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ