Lời Chúa ngày 23-09-2021

THỨ NĂM TUẦN 25 TN Thánh Pi-ô Pi-ét-ren-xi-na, linh mục Lc 9,7-9 LAY ĐỘNG LÒNG NGƯỜI “Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như...

Lời Chúa ngày 22-09-2021

THỨ TƯ TUẦN 25 TN Lc 9,1-6 TIẾNG GỌI LÊN ĐƯỜNG Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. (Lc...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ