Lời Chúa Ngày 26-04-2022

THỨ BA TUẦN 2 PS Ga 3,7b-15 ĐỂ MÌNH ĐƯỢC CỨU “…Để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.” (Ga 3,15) Suy niệm: Bên trong một...

Lời Chúa Ngày 25-04-2022

THỨ HAI TUẦN 2 PS Thánh Mác-cô, tác giả sách Tin Mừng Mc 16,15-20 CÓ CHÚA CÙNG HOẠT ĐỘNG Còn các Tông đồ thì ra đi rao giảng khắp...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ