Lời Chúa ngày 18-04-2021

CHÚA NHẬT TUẦN 3 PS – B Lc 24,35-48 VƯƠN TỚI SIÊU NHIÊN Chúa Giê-su nói: “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ...

Lời Chúa ngày 16-04-2021

THỨ SÁU TUẦN 2 PS Ga 6,1-15 PHÉP LẠ TÌNH YÊU MỖI NGÀY Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phát cho mọi người…...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ