Lời Chúa ngày 19-01-2022

THỨ TƯ TUẦN 2 TN Mc 3,1-6 LỰA CHỌN CỨU SỐNG “Ngày sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi?”...

Lời Chúa ngày 18-01-2022

THỨ NĂM TUẦN 2 TN Tuần lễ cầu nguyện cho hiệp nhất Ki-tô hữu Mc 2,23-28 YÊU THƯƠNG CHU TOÀN LỀ LUẬT “Ngày sa-bát được tạo nên cho...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ