Lời Chúa ngày 25-02-2021

THỨ 5 TUẦN 1 MC Mt 7,7-12 CỨ XIN THÌ SẼ ĐƯỢC “Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho...

Lời Chúa ngày 24-02-2021

THỨ TƯ TUẦN 1 MC Lc 11,29-32 TÂM TÌNH SÁM HỐI “Dân thành Ni-ni-vê sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống này, vì họ...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ