Lời Chúa ngày 12-08-2022

THỨ SÁU TUẦN 19 TN Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu Mt 19,3-12 ĐỪNG PHÂN LY! “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép...

Lời Chúa ngày 11-08-2022

THỨ NĂM TUẦN 19 TN Thánh Clara Ðồng Trinh Mt 18,21-19,1 THA THỨ LUÔN MÃI Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa Thầy,...

Nên xem

THÁNH BỔN MẠNG

BonMang

Tìm kiếm tự do và trở thành tù nhân của dục vọng. Tìm kiếm kỷ luật và tìm thấy tự do.
Seek freedom and become captive of your desires. Seek discipline and find your liberty.
Frank Herbert

ĐỊA CHỈ GIÁO XỨ