Tâng bốc

1310

Đại văn hào Tô Đông Pha đời Tống nghe nói tại huyện Hà Dương có nuôi loại heo thịt ngon vô cùng, bèn sai người nhà đi mua.

Người đi mua heo do trên đương về uống rượu say, để xổng mất heo, đành mua bừa một con heo khác không thuộc giống heo Hà Dương thay vào. Tô Đông Pha sai mổ heo để đãi khách, khách ăn thịt heo, ai cũng tỏ vẻ kinh ngạc, luôn miệng khen ngợi thịt heo quá ngon, không tìm heo nơi nào sánh nổi. Sau, đám khách đó biết được sự thật, đều ngượng vì lời tán dương bậy ấy.

Những kẻ ưa tâng bốc quá sự thật, sớm muộn cũng lộ chân tướng.

Trong tiếng Việt Nam có câu nói “Sự Thật mất lòng!” và Chúa Giêsu nói “Sự Thật giải thoát anh em!” (Gioan 8: 32).

Chúng ta thường không thích nghe những lời “nói thẳng và nói thật” vì va chạm tự ái của chúng ta; nhưng nếu biết khiêm tốn lắng nghe và sửa đổi, thì “Sự Thật lại giải thoát chúng ta” khỏi những khuyết điểm mà mình không nhìn ra, và như thế “Sự Thật” xây dựng chúng ta. Trái lại, những lời nịnh bợ tâng bốc thường làm chúng ta ra mù quáng và không nhìn được rõ những khuyết điểm để sửa đổi.