Mừng Lễ Kính Thánh Phanxicô Xaviê Quan Thầy Cha Chánh Xứ (03/12/2022)

46

Hôm nay Giáo Hội mừng kính Lễ Thánh Phanxicô Xaviê 03/12
Cộng Đoàn Giáo xứ Tân Hương cũng mừng Lễ tạ ơn và chúc mừng Thánh Quan Thầy của Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê VÕ QUANG THANH (03/12/2022)
Thánh Lễ lúc 04h:20p

Tin ảnh xem thêm
Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương