Thánh Lễ Tạ Ơn Thụ Phong Linh Mục 30/11/1996

30

Thánh Lễ tạ ơn kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục của Cha chánh xứ Phanxicô Xaviê VÕ QUANG THANH 30/11/1996

Thánh Lễ Đồng Tế lúc 4h:20 ngày 30/11/2022.
Cộng Đoàn Giáo dân Giáo xứ Tân Hương và Quý Thân nhân, Ân nhân cùng dâng Lễ tạ ơn mừng ngày kỷ niệm của Cha Phanxicô Xaviê