Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa mừng Lễ Thánh Quan Thầy (01/01/2023)

21

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cũng là Thánh quan thầy Giáo họ “Mẹ Thiên Chúa”
Thánh Lễ ban sáng lúc 4h:45 ngày 01/01/2023

Tin ảnh (Xem thêm)
Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương