Lễ Trọng Mừng Kính Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01/2019)

884

Thánh Lễ mừng Thánh Quan Thầy Giáo Họ “Mẹ Thiên Chúa”

Tin Ảnh (Xin xem Thư viện ảnh TẠI ĐÂY)
Tin Video (Xin xem ngoài trang chính website gxtanhuong.net)

Ban MVTT Giáo Xứ Tân Hương