Giáo Xứ Tân Hương Đón Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa (11/04/2021)

435

Giáo Xứ Tân Hương chúng con thật hạnh phúc biết bao khi vào đúng ngày Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa, Giáo xứ chúng con được đón Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa về với Giáo xứ chúng con! Đây quả thật là một hạnh phúc một ân sủng rất lớn lao mà Giáo xứ chúng con nhận được.

Tin ảnh, xin xem thêm ảnh tại đây,

Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương