Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Bảy Tuần Thánh (3/4/2021)

451

Thứ Bảy Tuần Thánh, Thánh Lễ Vọng Phục Sinh

Thánh Lễ tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 19h:00
Tin ảnh, xin vui lòng nhắp vào link để xem thêm ảnh,

Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương