Tuần Tam Nhật Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh (2/4/2021)

434

Thứ Sáu Tuần Thánh, Tưởng niệm cuộc thương khó Chúa
Thánh Lễ nghi thức tại Giáo Xứ Tân Hương lúc 18h:00

Tin Ảnh, Xin vui lòng nhắp vào link để xem thêm ảnh,

Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương