Phần thưởng bất ngờ

1135

Trên báo The Times Union có đăng chuyện 5 nhân viên cửa hàng Kroger tại Marietta tiểu bang Georgia, nhờ sẵn lòng tiếp đãi tử tế một ông già 85 tuổi khó tánh mà được hưởng 70.000 đôla một cách bất ngờ. Họ chỉ biết ông già tên Glenn mỗi sáng tới cửa tiệm để ăn điểm tâm. Họ đã quen tính cau có, quạu cọ của ông già và luôn vui vẻ chiều ý ông. Có lần họ còn rủ nhau đến thăm ông tại nhà thương khi ông bị ung thư. Ông già James Glenn Dudley vốn là một bác sĩ chuyên trị bàn chân và ông đã về hưu, qua đời ngày 14.6.1996.

Vào ngày 4.7.l996, viên kế toán phụ trách gia sản của  ông đã đến trao tờ chi phiếu cho năm nhân viên kể trên, mỗi người được 10.000đola, riêng cô Jesse chuyên bưng bê hàng cho ông già hằng ngày được thưởng 30.000 đôla. Cô nhận chi phiếu mà như muốn xỉu vì không ngờ phần thưởng quá sức hậu hĩ so với một chút lòng tử tế.

Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Mt 10,37-42