Tham lam

1031

Có một thương nhân trên đường đi thì gặp 2 người lữ khách, trong đó một người thì có lòng tham, người kia thì có lòng ghét ghen và dễ thay đổi. Họ cùng nhau kết bạn trên đường mà đi, sau nầy khi chia tay, người thương nhân nói trước khi tạm thời chia tay nhau đường ai nấy đi, thì muốn tặng cho họ một phần quà. Bất luận là ai cầu nguyện trước, thì nguyện vọng của họ nhất định sẽ được thực hiện, nhưng người khác sẽ được gấp đôi phần quà.

Thế là 2 người ấy đợi đối phương mở miệng trước, sau cùng người có lòng tham chịu không nổi, véo nơi cổ của người có lòng ghét ghen dễ thay đổi, đe doạ anh ta, nói: “Nếu không nói nhanh nguyện vọng, thì tức là anh không muốn sống nữa !” Người tràn đầy ghét ghen liền nói: “Được, được, hy vọng đui mất một con mắt!”Lập tức một con mắt của anh ta bị mù, sau đó 2 con mắt của người bạn cùng đi đường với anh ta quả nhiên cũng nhìn không thấy.

Nguyên tổ chúng ta chỉ có phạm một tội: không vâng lời Thiên Chúa. Nhưng bởi một tội nầy mà sản sinh ra nhiều tội khác làm hại đời sống tâm linh của con người. “Đứa em” kế tiếp của tội không vâng lời nầy là tội ghen ghét, Cain vì ghen ghét mà giết em mình là Aben, như vậy “đứa em” thứ ba của nó chính là giết người, và những tội phạm khác.

Tham lam nói nôm na bình dân là có rồi mà cứ muốn có thêm, đến khi không có thì sinh ra giết người cướp của. Tham lam làm mờ con mắt của ta, làm cho ta không nhìn thấy bạn bè, người thân cận chung quanh ta. Tham lam làm cho tâm hồn ta đầy những “tạp phẩm”, cho nên khó mà tiếp nhận được ơn sủng của Thiên Chúa.

Ghen ghét là một từ rất dễ…ghét, nó làm cho ta không nhìn thấy ưu điểm của người khác. Ghen ghét làm cho ta xa cách mọi người và hay phê bình nói xấu cho người khác. Ghét ghen cũng làm đức ái trong ta càng ngày càng nhỏ lại cho đến khi mất tiêu.