Nhà dột

452

Ai ở trên gác nhà mới thấy được chỗ thủng trên mái nhà.
Châm ngôn Phi.

Chính con người thuê nhà nghèo nhất mới biết được chỗ yếu của mái nhà. Chủ nhân phải hỏi xem anh ta có ở ngon lành không. Trong quân đội, thì chiến sĩ tiền tuyến mới biết rõ kẻ thù sưởi bằng thứ gỗ gì. Các sĩ quan quốc phòng phải tham khảo ý kiến của họ.
Trong Giáo Hội, phải chăng không có những người nghèo, những người không có nơi ở xứng đáng, những người “chầu rìa” cảm thấy mình sắp bị đẩy ra ngoài hay sao? Có thể họ sẽ có ý kiến về “mái nhà” của Giáo Hội, của các nhà thờ, về sự vững bền và những lỗ hổng của cái dinh thự đang che chở chúng ta khỏi những phán đoán của người ngoài Kitô giáo.