Sống tích cực

653

Đa số loài người đều xúc động, nghĩa là sống tiêu cực.
Courberive.

Người xúc động thường hành động bất chợt, không suy nghĩ, không biết tại sao mình bị quyến rũ, mình hướng về đâu, sức mạnh nào thúc đẩy mình. Cái chỉ là cử động thì họ gọi là hành động; họ xoay vần mà không sản xuất được gì, giống như chiếc cối xay gió thổi quay không, như làn sóng biển vỡ tan trên bãi cát… Người xúc động không làm nên chuyện, nên gọi họ là người tiêu cực. Có thực tôi là một người hoạt động, biết suy nghĩ trước khi ra đi lên đường, và nhất là biết tôi phải làm gì và đi đâu? Phải chăng tôi có thể giải thích cho người khác biết tại sao tôi sống và hành động? Chỉ có một câu trả lời có giá trị: Tiếp nối công trình của Đấng Tạo Hoá giữa loài người và loan truyền cho họ biết Tin Mừng Cứu Rỗi: Chúa Kitô sống giữa chúng ta.

Lạy Chúa, con rất đồng ý: chỉ một mình Chúa làm cho hoạt động của con có ý nghĩa.