Phong cùi

2587

Người cai tù đưa một người đàn ông vào bệnh viện, xin bác sĩ Fish khám xem có bị bệnh phong không. Anh ta nói:

“Nếu ông không bị bệnh thì được tự do, còn nếu bị bệnh sẽ bị đem bắn”.

Nhìn người đó, bác sĩ biết ngay là bị bệnh. Nhưng với lòng thương người, bác sĩ nói:

– Người này đúng là bị bệnh phong, nhưng không đáng phải chết.

Rồi tận tình chữa trị cho ông. 

Cũng thế, các tội nhân không đáng phải chết. Vì   “Con Người đã đến … đem cho họ sự sống đời  đời”.