Bị nhiễm…

1201

Khi các nhà truyền giáo đầu tiên đến Nhật Bản, có một thanh niên đến để xin học tiếng Anh. Sau thời gian vỡ lòng, các ngài đưa cho anh cuốn Tin Mừng, bảo tập dịch sang tiếng bản quốc. Sau một thời gian, các ngài thấy anh thay đổi hẳn. Một vị hỏi:

– Đức Giêsu mà anh đang đọc đó,  anh thấy Ngài là người thế nào? 

Nghe hỏi vậy, anh lớn tiếng cãi: 

 – Đức Giêsu mà ông dám gọi là một người à? Ngài là một vị Thiên Chúa.  

Cuộc đời ta thay đổi theo hai cách: qua những người ta gặp và qua những cuốn sách ta đọc. Harvey MacKay