Khoa học

617

Khoa học thì đào xới, nhưng không lấp đầy được.
Lacordaire.

Đây không phai là chuyện làm giảm giá trị các khám phá của các nhà bác học và lợi ích chúng đem lại, mà để thấy rõ hơn giới hạn của khoa học… Khoa học có thể làm cho những điều bí ẩn nơi sự vật lùi ra xa, nhưng đâu có loại bỏ được điều bí ẩn… Khoa học “đào xới” trái đất bao quanh con người ngày một sâu hơn, nhưng đâu có biết hết về số phận của con người… Khoa học nghiên cứu cái hiện có, chứ không tìm cái phải có. Khoa học có thể kiện toàn thêm bánh cơm hằng ngày và nơi ăn chốn ở của những con người hay chết; nhưng cơm bánh này đâu có thoả mãn cơn đói khát của linh hồn, và nơi trú ngụ trên trái đất cũng chẳng hề vững gì…

Lạy Chúa, xin cho con biết nhạy cảm với những điều kỳ diệu khoa học đã khám phá ra, nhưng cho con tìm kiếm Chúa nhiều hơn nữa…