Người bạn

647

Bổn phận của một người bạn là vừa đem Thiên Chúa, vừa đem trái tim cho người thương mến.
Vuillermet.

Đây không phải là giảng cho bạn nghe; họ đâu có tìm đến nhà thờ làm gì, mà họ tìm một con người có thể thổ lộ những ý nghĩ, những ưu tư, những dự định của họ… Tình bạn chân thật giả định một mảnh đất chung, mà mỗi người đều thấy thoải mái, dễ dàng trao đổi để làm giàu cho nhau… Tuy nhiên, tôi có thể cho nhiều hơn Chúa không? Phải chăng không có cơ hội nào để tỏ cho một người bạn thấy những điều đã liên kết tôi với Chúa Kitô? Thái độ của một mình tôi và lời tôi phê phán về một biến cố nào đó, phải chăng nó không đủ để đem Chúa đến cho người khác một cách tế nhị? Tôi có những người bạn chân thật không?…