Ca Đoàn Ce’cilia Giáo Xứ Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa

63

Ca Đoàn Ce’cilia Giáo Xứ Tân Hương
Tĩnh Tâm và Chầu Mình Thánh Chúa lúc 19h:00 ngày 21/11/2022 (trước ngày mừng Lễ Thánh Quan Thầy Ca Đoàn)

Cha chánh xứ Phanxico Xavie đã chia sẻ đôi lời huấn từ giúp Ca Đoàn tĩnh tâm và Chầu Mình Thánh Chúa.