Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01/2020)

931

Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01/2020)

  • Ngày Cầu Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình
  • Ngày Mừng Lễ Đầu Năm Mới Dương Lịch 01/01/2020
  • Giáo Họ “Mẹ Thiên Chúa” Mừng Lễ Thánh Quan Thầy “Đức Maria Mẹ Thiên Chúa”

Thánh Lễ Trọng mừng kính lúc 18h:00

Tin ảnh (Xem thêm ảnh)

Ban MVTT Giáo Xứ Tân Hương