Tự do

885

Con người tự do trong cuộc đời, tựa như cá dưới sông; nó ở giữa nguồn suối và biển cả.
Raoul Follereau.

Cá sống nhờ nguồn nước, cuộc đời của nó chạy giữa nguồn suối và biển cả… Con người sống bởi Thiên Chúa, được phúc ban cho trí khôn, để tìm lên tới tận nguồn… con người hướng vọng về đại dương, tới vô biên linh thiêng, nơi phát sinh ra mọi sự… Khoảng giữa điểm khởi hành và mức đến, con người được tự do, con người thường lợi dụng nó để làm những điều bất nhân: con người làm chuyện ngu xuẩn hay đối xử với người khác như một con vật… Tôi có phải là một con người chăng? Cá không ra khỏi nước, kẻo phải chết, mà tuân cứ theo định luật thiên nhiên. Con người có thể “áp bức” bản tính của mình, thế là phải gánh chịu nhiều đau khổ, có khi con người lại còn hỗn xược bắt nguồn suối hay biển cả phải gánh chịu trách nhiệm…

Lạy Chúa, con muốn được sống tự do trong Chúa!