Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa mừng kính Lễ Quan thầy (01/01/2022)

139

Thánh Lễ đầu năm dương lịch 01/01/2022
Cầu cho hòa bình thế giới, mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
Giáo Họ Mẹ Thiên Chúa mừng kính Lễ Quan thầy

Thánh Lễ ban sáng lúc 5h:00
Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương