Thánh Lễ Tân Niên Cầu Bình An Năm Mới (Mùng 1 Tết Nhâm Dần)

200

Thánh Lễ Tân Niên Cầu Bình An Năm Mới (mùng 01 tết âm lịch)
Thánh Lễ lúc 05h:00 thứ ba ngày 01/02/2022

Tin ảnh (Ban MVTT)

Cộng đoàn Giáo xứ vào chúc Tết Cha xứ Phanxico Xavie