Thánh Lễ Mùng 2 Tết Kính Nhớ Tổ Tiên

197

Thánh Lễ Kính nhớ Tổ tiên, ông bà, cha mẹ (mùng 2 Tết)
Thánh Lễ lúc 5h:00 nhằm ngày thứ tư 02/02/2022

Tin ảnh (Ban MVTT)