Thánh Lễ: Thánh hóa công ăn việc làm (mùng 3 Tết)

183

Thánh Lễ mùng 3 Tết: Thánh hóa công ăn việc làm
Thánh Lễ lúc 5h:00 nhằm ngày 03/02/2022

Tin ảnh (Ban MVTT)