Nhìn vào Hội Thánh

1048

Một số người cho rằng giả như Chúa Giêsu cho mười hai tông đồ của Người đi thử nghiệm tâm lý và xác minh kỹ năng theo kiểu chúng ta vẫn làm như hiện nay, câu trả lời Chúa có thể nhận được sẽ là:

“Cảm ơn Bạn đã nộp sơ yếu lý lịch của mười hai ứng viên Bạn đã chọn cho những chức vụ quản trị của tổ chức Bạn mới thành lập. Tất cả những ứng viên ấy đã trải qua những cuộc xét nghiệm của chúng tôi. Chúng tôi đã thẩm định những kết quả xét nghiệm ấy bằng máy vi tính cá nhân của chúng tôi sau khi đã sắp xếp cho từng ứng viên có được những cuộc phỏng vấn với các chuyên gia tâm lý và với cố vấn của chúng tôi về lãnh vực khả năng thiên khiếu. Tất cả chúng tôi đều cho rằng đa số các ứng viên của Bạn đều thiếu căn bản, thiếu học vấn và khả năng thiên khiếu đối với công trình của Bạn. Họ không có một ý thức nào về tinh thần tập thể cả.

Cụ thể như sau:

* Simon Phêrô là một con người bốc đồng, bất nhất, dễ nổi nóng.

* Anrê không có một phẩm chất nào của người lãnh đạo.

* Hai anh em Giacôbê và Gioan là những kẻ đặt quyền lợi cá nhân và gia đình lên trên quyền lợi tập thể.

* Tôma là con người đa nghi, dễ đánh mất nhuệ khí.

* Matthêu đã bị ghi tên trong sổ đen của sở Doanh Nghiệp Jerusalem.

* Giacôbê con ông Alphê và Tađêô có những xu hướng quá khích và tâm tính vui buồn quá thất thường.

* Tuy nhiên, trong số ứng viên của Bạn có một nhân vật tỏ ra nhiều khả năng. Anh này là một con người có tiềm năng và tài ba, đã từng tiếp xúc và quen biết với các nhân vật vị vọng và cao cấp. Anh ấy có tham vọng, có tinh thần trách nhiệm và có chí hướng. Chúng tôi xin trân trọng đề nghị ứng viên Giuđa Iscariot là người xứng đáng nhất cho địa vị lãnh đạo và là cánh tay mặt cho Bạn.”

– Giáo Hội là công trình của Chúa nên chỉ có quyền năng của Chúa mới có thể thực hiện được. Chúng ta, tốt lắm và cùng lắm, chỉ là những sứ giả, những máng chuyển của Người mà thôi.

– Cảm ơn Chúa, là những con người rao giảng Phúc Âm, thành quả của chúng ta chẳng có gì liên quan tới khả năng và tài ba của chúng ta, nhưng liên quan đến Thánh Thần Thiên Chúa, Đấng hoạt động trong và qua chúng ta.

– “Thế gian” chẳng bao giờ hiểu được điều đó.