Lễ Trọng, Kính Thánh Giuse Quan Thầy Giáo Xứ (19/03/2022)

147

Lễ Trọng, Kính Thánh Giuse Quan Thầy Giáo Xứ (19/03/2022)
Thánh Lễ chiều lúc 17h:30

Tin ảnh
Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương