CHÚA NHẬT LỄ LÁ (10/4/2022)

189

Giáo Xứ Tân Hương
Chúa Nhật Lễ Lá (ngày 10/04/2022)
Thánh Lễ lúc 6h:00

Tin ảnh: Ban MVTT