Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh

196

Giáo Xứ Tân Hương
Thánh Lễ Tiệc Ly chiều Thứ Năm Tuần Thánh
Thánh Lễ lúc 17h:30 ngày 14/04/2022

Tin ảnh: Ban MVTT