Người bất nghĩa

1384

Nước Tề xưa có kẻ thờ vua, thân được vinh hiển,  nhà được sung sướng. Nhưng khi vua có hoạn nạn, anh ta không liều chết để cứu giúp.  Một hôm gặp người quen ở giữa đường, người quen lấy làm ngạc nhiên hỏi

– Tôi tưởng bác chết rồi, té ra bác còn sống.

 Anh ta đáp: 

– Phải, tôi còn sống chứ. Phàm đi làm tôi tớ người ta cốt chỉ có lợi, chết theo người hỏi có lợi gì. Vì thế tôi chả thèm chết theo.

Người  quen trách:

– Bác ăn ở như thế còn mặt mũi nào trông thấy người ta ở chốn suối vàng nữa?

Anh ta lý luận:

– À thế, cứ như ông thì ông chờ khi chết, mắt đã nhắm rồi vẫn còn trông thấy người ta ư?

Thế là người quen đành chịu thua, anh ta vẫn phây phây sống.

Mối liên kết của bạn với Chúa chính là kho tàng vô cùng quý giá, và là điều có giá trị vô biên. Không ai có thể vẽ biểu đồ cuộc sống và niềm tin của bạn cho bạn, hoặc nói cho bạn biết một cách chính xác điều Thiên Chúa muốn bạn làm và những quyết định bạn cần phải thực hiện trong hành trình bước đi cùng Ngài. Trên con đường thênh thang với những nguyên tắc sống của người Kitô hữu, Thiên Chúa muốn đồng hành cùng với bạn trong bước đi bằng lòng tin của chính bạn. Cách mà Ngài dẫn dắt bạn để bạn sống đời sống chứng nhân có thể khác với những cách mà người khác cảm nhận để sống ơn gọi Kitô hữu của mình – và chúng ta nên ca ngợi những điều khác biệt ấy và động viên người khác xác định ơn gọi và con đường của riêng họ, và hỗ trợ họ trên chuyến hành trình của mình.

Mặc dù mỗi một người trong chúng ta phải nối kết riêng tư với Chúa và tìm kiếm thánh ý Ngài, nhưng Lời Chúa vẫn tiếp tục là nền tảng cho lòng tin của chúng ta. Lời Chúa chính là điều cốt lõi của đời sống đức tin của chúng ta.