Thượng Đế quyền năng

1140

Trong lịch sử Anh quốc, có một ông vua tên là Canute, cai trị đầu thế kỷ 11. Theo những tương truyền dân gian thì vua Canute bề ngoài có vẻ khờ khạo, nhưng ông lại một người rất khiêm tốn tuy nắm quyền bính rất lớn.

Một lần nọ, vua Canute đã tỏ ra bực tức khi thấy đám quần thần cứ xu nịnh tâng bốc mình với những thứ quyền uy giả tạo, nhà vua đã nghĩ ra một cách. Ông cho họp tất cả các quần thần ở bờ biển, rồi dõng dạc ra lệnh bảo sóng biển phải ngưng đập vào bờ. Nhưng lệnh vua ban ra mà sóng biển không ngừng, cứ tiếp tục đập vào bờ làm vua bị ướt hết. Đến lúc ấy, vua mới dạy rằng:

– Các người đã thấy chưa, quyền hành trong tay các vua chỉ là một thứ quyền hành trống rỗng và không có giá trị chi cả. Chỉ một mình Thiên Chúa, là Đấng Tạo Hóa, mới có quyền ra lệnh cho trời,  đất, biển và muôn loài vạn vật vâng lệnh Ngài.

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa; và lòng tôi hớn hở mừng rỡ trong Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc tôi, vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tá Chúa, vậy từ nay muôn đời sẽ khen tôi có phước; vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài chí thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những người kính sợ Chúa; Chúa đã ra tay uy quyền đánh tan kẻ kiêu ngạo với lòng trí kiêu căng của chúng; Chúa đã hạ kẻ quyền hành xuống khỏi vị cao và đã nâng người hèn mọn lên; Chúa cho người đói khó no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa đã săn sóc Ít-ra-en đầy tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót Chúa, như Chúa đã phán hứa với tổ phụ ta, cho Áp-ra-ham và dòng dõi ông đến muôn đời.
Trong kinh Magnificat, chúng ta thấy vai trò của Đức Maria trong việc cứu độ được tóm lại rất hay:
• Sự khiêm nhường của Đức Maria: – “Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tá Chúa”
• Ân sủng của Thiên Chúa tạo ra sự kỳ diệu: – “Vì Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài chí thánh”
• Thiên Chúa xua đuổi Satan: – “Đánh tan kẻ kiêu ngạo với lòng trí kiêu căng của chúng; Chúa đã hạ kẻ quyền hành xuống khỏi vị cao”
•Thiên Chúa đã nâng Đức Maria lên thay chỗ của Satan: – “Người đã nâng người hèn mọn lên.”