Bắt tay

1527

Giudo Fontgailand, nổi tiếng thế giới vì có cuộc sống đơn sơ và đầy tình yêu cao thượng, đã chết năm 1925 khi chỉ mới vừa tròn 12 tuổi Khi còn bé, mỗi lần bố thí cho người nghèo, Guido luôn bắt tay họ. Có người hỏi lý do của cử chỉ này, Guido đã trả lời rằng:

Tôi muốn cho người nghèo một chút gì của chính tôi. Tiền của thuộc về ba má tôi, nhưng cái bắt tay là phần của tôi. Tôi thấy rằng những người nghèo rất thích được bắt tay một cách trân trọng như vậy.

Cư xử với con người bằng sự chân thành sẽ được đáp lại bằng sự chân thành.