Bó lúa

2803

Ngày xưa, có một lần con người trên trái đất gặp phải nạn đói ghê gớm.

Có ông cụ kia bắt được một bó lúa. Lúc đó mỗi hột lúa còn đáng giá hơn những hột vàng.

Ông cụ ngẫm nghĩ:

Có lẽ ta nên dành bó lúa này cho người bạn. Anh ấy trẻ hơn ta và có thể làm được nhiều điều có ích cho đòi hơn ta.

Người bạn nhận được bó lúa và đến lượt mình, anh ta lại nghĩ đến người khác.

Cứ thế những bông lúa được hàng trăm người chuyền tay nhau và tất cả mọi người  đều cảm thấy mình đã ăn uống no nê.

Để thành công cần có thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thành công trong cư xử, chúng ta sẽ có trong tay điều kiện nhân hòa. Điều quan trọng nhất của thành công trong cư xử là biết nghĩ đến người khác, và cao hơn là biết thương người như thể thương thân. Khi ta thương người chính là ta đang thương mình đó, người sẽ đền đáp lại cho ta cái mà ta cần.