Hiếu khách

1198

Nhà thơ danh tiếng Samuel Walter Foss, một lần kia đi lạc vào khu rừng vắng. Đang khi khát nước quá đỗi ông thấy bên lề đường có cái bảng đề chữ “Nếu có khát xin đến  bên giòng suối mát”.

Đi một đỗi nữa, nhằm lúc mệt nhoài, ông lại thấy có bảng đề chữ: “nếu có mệt, xin hãy tạm dừng chân”

Tiếp tục đi một đỗi xa xa nữa ông thấy có lời mời: “Nếu không ngại xin hãy đến gần”.

Khi bước vào căn nhà của ông lão bên ven rừng và dùng cơm chung thanh đạm, ông lại được đọc thêm hàng chữ nữa: “Và bây giờ chúng ta hãy nối kết tình thân”

Đẹp thay tấm lòng hiếu khách và nhân ái của con người, nhất là của những người nghèo vật chất nhưng giàu lòng yêu thương. Trong Hội Thánh, chúng ta cũng được chính Thiên Chúa Cha mời gọi hãy dừng chân và tiến vào Nhà của Người để được dự tiệc mà món ăn vô giá chính là Lời và Mình Máu Thánh Đức Giêsu, Con Chí ái của Người và cũng là Người Anh cả đầy thân thiết của tất cả chúng ta.