Sự tích ngọc Biện Hòa

1356

Vào đời chiến Quốc, có người nước sở, họ Biện tìm được ở núi Kim Sơn một viên ngọc đen dâng vua Lệ Vương. Vua trao cho thợ đá làm ngọc xem thì thợ bảo đó là đá. Vua giận, sai chặt chân trái của Biện Hòa. Đến đời Bảo Vương, Hòa lại đem ngọc phách để dâng lên. Thợ ngọc lại bảo là đá nên Biện hòa bị chặt thêm chân mặt. Qua đời Sở án Vương, Hòa định đem ngọc đi dâng nữa, nhưng vì cụt hết hai chân, nên ôm ngọc mà khóc ba ngày ba đêm đến độ chảy máu mắt.

Có người hỏi thì Hòa đáp:

– Không phải vì tôi muốn được thưởng mà đem dâng ngọc, mà đau khổ chỉ vì ngọc mà lại bảo là đá, ngay mà bảo là gian!

Sở Vân Vương nghe được chuyện, sai thợ ngọc đập viên đá ra thì quả có viên ngọc phách thật dẹp. Từ đó đặt tên viên ngọc đó là ngọc Biện hòa.

Một người cha của một gia đình nghèo. Nhân dịp lễ Tạ Ơn, ông đã cố gắng mua một miếng đùi thịt muối (ham) cho gia đình dùng trong dịp lễ. Dĩ nhiên, ông không có tiền nhiều để chọn mua miếng thịt to và ngon hơn, mà chỉ là một miếng rẻ tiền với nhiều xương xẩu.

Chiều hôm đó, khi cả nhà quay quần quanh bàn ăn, ông đã cắt miếng thịt nhưng rồi ông cảm thấy như trong miếng thịt ấy có một vật gì cứng quá sức, đến nỗi dao của ông không thể nào cắt được. Khi đã lừa chỗ đó ra, và khi miếng thịt đã được cắt hết thịt, thì kìa, một viên ngọc rơi ra trước con mắt bàng hoàng của cả nhà. Người chủ gia đình không tin vào con mắt mình, và ông đã đem viên ngọc ấy đến khảo giá tại một tiệm kim hoàn. Kết quả, đấy là một viên ngọc thật, và rất đắt tiền. Còn ai đã cất dấu viên ngọc vào cái đùi heo ấy, và bằng cách nào thì không ai biết.

Trong câu chuyện thì viên ngọc quí được dấu trong một cái đùi heo mà người mua không biết, và cũng không có chủ ý thương mại khi mua miếng thịt đó. Nhưng trong dụ ngôn của Tin Mừng, Chúa Giêsu nói rõ, người mua thửa ruộng thì biết rõ trong đó có chôn dấu ngọc quí, nên ông đã dám đánh đổi thửa ruộng bằng cả gia tài của ông.

Sự sống đời đời được tiềm ẩn ngay trong tâm hồn của chúng ta. Mỗi người khi sinh ra đều mang trong lòng mình ý muốn kiếm tìm sự thiện hảo, và đó là sự sống đời đời, là việc hiểu và chấp nhận Đức Kitô, Đấng đã đến và cứu độ chúng ta.

Nhưng để tìm ra, khám phá ra viên ngọc quí ấy, thì theo Thánh Kinh đã ghi nhận, chúng ta phải mở rộng lòng mình, phải lắng nghe, phải đón nhận, và tìm hiểu những dữ kiện, biến cố, và mọi việc xẩy ra trong cuộc đời mình, và qua đó, khám phá ra sự hiện hữu của Thiên Chúa qua những sự kiện và biến cố ấy.

Và khi đã tìm ra thì sao? Thì phải như thương gia kia, về nhà bán tất cả những gì mình có để mua lấy. Mà những gì mình có ấy để xứng với Nước Trời, với Tin Mừng được rao giảng, đó là tất cả con người mình như Chúa Giêsu đã có lần nói: “Hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi” (Mc. 12:33).

Mt 13:45-46 (45) Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.