Bà lão và thầy lang

1141

Bà lão bị đau mắt, mời thầy lang đến và hứa sẽ trả công nếu chữa khỏi. Nhưng ông ta cứ mỗi lần đến nhà và thoa thuốc lên mắt bà lão xong lại lấy đi một vật gì đó ra khỏi nhà bà trong khi bà đang lim dim mắt. Khi đã lấy đi gần hết tất cả những gì có thể lấy được, ông ta thôi không chữa nữa và đòi tiền công đã hứa. Khi bà lão từ chối không trả, ông ta lôi bà lão ra tòa. Bà lão nói rằng bà ta đã hứa trả miễn là ông ta chữa khỏi bệnh đau mắt cho bà ta, nhưng càng chữa mắt bà càng mờ hơn trước.

– Trước kia tôi còn thấy mọi đồ vật trong nhà còn bầy giờ tôi chẳng còn thấy một vật gì cả.

Những ké gian xảo tư lợi vô tình vạch mặt mình như  thế đấy.

Đức Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế”. Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23