Mua xe hơi

517

Năm trăm đô la để mua một chiếc xe hơi

Một người bạn của vị sư phụ phàn nàn qua điện thoại: Tại sao tôi không thể có được nó khi tôi đã làm việc chăm chỉ? Tôi rất chăm tụng kinh thờ Phật, nhưng số phận vẫn không thay đổi .
Sư phụ: Tôi muốn gửi cho anh năm trăm đô la, có được không?
Người bạn: Sư phụ, tôi không dám đòi tiền của ông!
Sư phụ: Tôi muốn anh làm điều gì đó cho tôi.
Người bạn: Sư phụ, ngài nói gì, tôi chắc chắn sẽ giúp ngài!
Sư phụ: Giúp tôi mua một chiếc xe hơi.
Người bạn (sốc): Sư phụ, làm sao tôi có thể mua một chiếc xe chỉ với năm trăm đô la?!
Sư phụ: Anh cũng biết rằng 500 đô la không thể mua một chiếc xe hơi?!
Có quá nhiều người trên thế giới đang có những giấc mơ xa vời với thực tế, chỉ muốn trả một chút và nhận được rất nhiều. Và điều này rõ ràng là không có khả năng. Hãy sống đúng với những gì bạn có và cuộc sống sẽ trả lại cho bạn những điều xứng đáng .