Thiên nhiên

0
725

Trong thiên nhiên có nhiều điều khôn ngoan hơn là trong sách vở.
Thánh Bernard.

Sách vở chỉ dạy ta việc làm tập thể; những con kiến không ngừng làm gương cho ta… Sách vở đòi hỏi ta kiên nhẫn; không chỉ có 3 hay 7 năm là cây lan cho ta thấy những điều kỳ diệu… Sách vở dạy ta không nen vượt lên trên những phương diện vật lý, khả năng trí nhớ và lòng đạo đức bền bỉ của ta; người trồng hồng đâu có lên cao hơn mức độ mà thiên nhiên cho phép… Vậy thì thiên nhiên là một cuốn sách luôn luôn trải rộng; nó đang  “sống”, đang mở ra những điều khôn ngoan mà sách vở dạy bảo ta: hãy thu lượm và sống cái bài học mà thiên nhiên dạy bảo ta.

Xin cám ơn Chúa vì những điều kỳ diệu Ngài đã đặt để trong vũ trụ.