Người dựng nên các vì sao

1467

Người ta kể lại về vua Napoléon rằng, có một đêm  ông ngồi nghe thảo luận giữa những sĩ quan của ông. Trong đám có vài sĩ quan đã chế giễu tôn giáo mà không tin có sự hiện hữu của Thiên Chúa. Napoleon liền bật đứng lên nói:

–  Này, các sĩ quan, quan niệm các vị có lẽ đúng, nhưng nếu vậy, ai đã làm ra những vì sao kia?

Mọi vật chung quanh ta và trên đầu ta đều chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa. Kinh Thánh chép rằng: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, Không trung loan báo việc tay Người làm.) (Tv 19,1)