Một mắt đủ rồi

1113

Bác sĩ A.J.Gordon kể: ngày nọ, có một ông nhà giàu nhưng keo kiệt đến xin chữa mắt. Sau khi khám nghiệm, bác sĩ cho biết phải chữa cả hai mắt, nếu không có nguy cơ bị mù. Ông hỏi:

– Nhưng giá bao nhiêu?  

– Chữa mỗi mắt là 100 đô. 

Ông nhà giàu phân vân giữa tiền bạc và mù lòa. Rồi ông nói  với bác sĩ:

– Tôi chỉ chữa một mắt thôi, vì một mắt cũng đủ thấy tiền và đếm tiền. Lại đỡ tốn!

Nhiều người cần  cầu nguyện:

  – Xin mở mắt con để thấy kỳ công của Chúa.

Nhưng xem ra nhiều Kitô hữu chỉ muốn Chúa mở cho mình một mắt để thấy công trình của Chúa mà thôi, một mắt còn phải để mà trông gia sản!