BHG Giáo Xứ Tân Hương Mừng Kính Lễ 2 Thánh Quan Thầy Phêrô & Phaolô 29/06/2022

128

Thánh Lễ Trọng mừng kính 2 Thánh quan thầy Phêrô & Phaolô của Ban Hành Giáo, Giáo xứ Tân Hương.
Thánh Lễ lúc 04h:20 ngày 29/06/2022

Tin Ảnh, Ban MVTT Giáo Xứ,

Xem Thêm Ảnh tại đây