Mừng Lễ Trọng Đức Mẹ Lên Trời (15/8/2022)

107

Giáo Họ “Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời” mừng kính Lễ Trọng quan thầy Giáo họ
Thánh Lễ lúc 4h:20p ngày 15/8/2022

Tin Ảnh (xin nhắp vào để xem)
Ban MVTT Giáo xứ Tân Hương