Thánh Lễ Tạ Ơn Cuối Năm (30 Tết Âm Lịch)

415

Giáo Xứ Tân Hương, Thánh Lễ Tạ Ơn cuối năm lúc 18h:30 ngày 11/02/2021 (nhằm ngày 30 âm lịch năm Tân Sửu)

Tin Ảnh
Ban MVTT,

https://photos.app.goo.gl/KnuMvTaVsXJmVcQQ7