Thánh Lễ Tân Niên Mừng Xuân Mới Tân Sửu 2021 (Mùng 01 Tết)

171

Giáo Xứ Tân Hương, Thánh Lễ Tân Niên Mừng Xuân Mới Tân Sửu 2021 (Mùng 01 Tết)
Thánh Lễ lúc 5h:45 ngày 12/02/2021

Tin Ảnh
Ban MVTT,

https://photos.app.goo.gl/QCGecCf62p6Ytdei7