Lòng Thương Xót của Mẹ

1087

Louis Gimet, biệt hiệu nữ đại úy Pigerre, là một thiếu nữ gian ác, đời sống đầy gương mù.

Chính nàng đã bắn chết cha P. Olivaint và cộng tác giết 13 linh mục khác như nàng đã thú nhận.

Năm 1857, nàng tò mò đến xứ Ars, quan sát đời sống của thánh Jean Vianney, khi ấy lẫy lừng danh tiếng.

Vị thánh sống ấy đã thấy rõ linh hồn ghê tởm của nàng, Ngài nghiêm nét mặt cảnh cáo “Người khốn nạn này đã làm bao nhiêu sự dữ độc ác”.

Suy nghĩ giây lát rồi Ngài tiếp lời an ủi: “Nhưng Chúa còn thương chị vì chị còn có lòng sùng kính Đức Mẹ”.

Không bao lâu lời tiên tri đó thành sự thật. Tội ác đã đưa nàng đến chỗ bị xử tử. Nhưng tình thương vô biên của mẹ vội vàng can thiệp để cứu chữa nàng. Đức Mẹ soi lòng bà bề trên dòng thánh Lazane xin quan chánh án hoãn án tử.

Nàng lại vào nhà tù.

Đồng thời cả nhà dòng dâng lời cầu nguyện cho nàng trở lại, và nàng đã thành tâm hối hận trở lại thật. Mẹ đã cứu nàng và vận động cho nàng được trả tự do. Từ đó nàng không thiết tha đời phàm tục nữa, dâng mình giúp dòng 20 năm rồi qua đời thánh thiện.

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. Ed 33, 11

Ðức Giêsu cho chúng ta biết số phận con người sẽ được hạnh phúc viên mãn hay bị luận phạt muôn đời tùy theo họ biết yêu thương tha nhân hay không. Ðức Giêsu vạch ra cho chúng ta con đường dẫn tới ơn cứu độ: Biết nghe lời hướng dẫn của Môisê, các ngôn sứ, đặc biệt lời Chúa để sám hối, hoán cải và yêu thương mọi người nhất là những anh chị em nghèo khổ. Thiên đàng không dành riêng cho một mình chúng ta. Chúng ta chỉ có thể tiến vào cùng với anh chị em trong tình yêu thương.