Kiểu áo

866

Quan thượng thư nọ nổi tiếng gian tham, hống hách, nhưng cũng nổi danh là ngu dốt. Một bận, quan cho đòi một người thợ may đến định để may áo. Người thợ may có tiếng may đẹp khắp kinh đô, nhưng cũng là người ghét thói rởm và kệnh kiệu của bọn quan lại. Biết quan thượng thư này nổi tiếng do luồn cúi mà lên chức, nhưng với dân, thì lão ta lại rất hách dịch.
Người thợ may hỏi quan thượng thư :
– Trình quan, quan muốn may kiểu áo tiếp ai ạ!
– Mày hỏi để làm gì? Bổn phận mày là làm theo ý tao, nghe chưa?
Người thợ may trịnh trọng đáp:
– Thưa quan, áo tức là người. Con hỏi là để may đẹp làm vinh dự cho quan. Nếu một khi quan phải đi hầu quan trên, thì vạt đằng trước phải ngắn dăm tấc, còn nếu quan mặc để tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại.
Quan ngẫm nghĩ một hồi, rồi truyền:
– Thế thì nhà ngươi may cho ta cả hai kiểu.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào Thứ Ba đã kêu gọi người Kitô Hữu hãy thật thà, cảnh báo họ về cơn cám dỗ giả hình và nịnh hót. Những lời của Ngài xuất hiện trong bài giảng trong Thánh Lễ tại Nguyện Đường Santa Marta.

Giả hình – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói – không phải là ngôn ngữ của Chúa Giêsu, cũng không phải là ngôn ngữ của người Kitô Hữu, thực ra, Ngài nói, “giả hình có khả năng huỷ diệt cộng đoàn”.

Đức Giáo Hoàng giải thích rằng Chúa Giêsu thường dùng tính từ “giả hình” để mô tả các tiến sĩ luật, vì, như nguyên ngữ của từ này diễn tả, họ tuyên bố là có tiêu chuẩn cao hơn hay niềm tin cao quý hơn là vấn đề, họ đưa ra các ý kiến của mình và đưa ra những phát quyết nhưng trong thực tế đó tất cả đều sai.

Và suy tư về bài đọc Tin Mừng trong ngày, Đức Giáo Hoàng nói “Người giả hình luôn sử dụng ngôn ngữ để nịnh nọt” như một số người Pharisêu và bè phái Hê-rô-đê là những người đang nỗ lực để gài bẫy Chúa Giêsu trong lời nói của Ngài.

“Những kẻ giả hình – Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói – luôn luôn bắt đầu bằng lời nịnh nọt, “cường điệu hoá sự thật, nâng cao tính hư vinh của một người” và Ngài nhắc lại trường hợp một vị linh mục mà Ngài đã gặp rất lâu rồi là người, Ngài nói, “tiêu thụ hết tất cả mọi lời nịnh nọt; điều đó, Ngài nói, là điểm yếu của vị linh mục ấy”.

Chúa Giêsu giúp chúng ta thấy thực tại vốn ngược lại với sự giả hình và ý thức hệ

Nịnh hót, Đức Giáo Hoàng nói, được gợi lên bởi “những ý đồ xấu xa” như trong trường hợp của các tiến sĩ luật trong bài đọc phụng vụ ngày hôm nay. Họ thử thách Chúa Giêsu, trước hết nịnh hót Ngài và rồi hỏi Ngài một câu hỏi với ý đồ đưa Ngài vào sự sai trái: “Có hợp pháp để trả thuế cho Caesar hay không?”

“Người giả hình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là kẻ hai mặt, nhưng Chúa Giêsu biết về sự giả hình của họ và nói: ‘Tại sao các ông lại thử tôi?” Hãy đưa cho tôi xem một đồng tiền’. Chúa Giêsu luôn luôn đáp trả với với người giả hình và những người theo ý thức hệ bằng thực tại: ‘Đây là thực tại; mọi thứ khác thì hoặc là giả hình hoặc là ý thức hệ’. Trong trường hợp này Chúa Chúa Giêsu nói: ‘Hãy cho tôi xem một đồng xu’, và Ngài đã trả lời bằng sự khôn ngoan của Thiên Chúa: ‘Của Caesar trả về cho Caesar – thực tại là đồng xu ấy có hình ảnh của Caesar – và của Thiên Chúa thì trả về cho Thiên Chúa’”.

Khía cạnh thứ ba, Đức Giáo Hoàng tiếp tục “là ngôn ngữ của sự giả hình là ngôn ngữ của sự cám dỗ, nó là một thứ ngôn ngữ mà con rắn đã sử dụng với bà Eva”. Ngôn ngữ này bắt đầu bằng sự nịnh hót, Ngài nói, và kết thúc là huỷ diệt người khác: “Nó xé ra từng mảnh tính cách và linh hồn của một người. Nó phá huỷ cộng đồng”.

Sự giả hình phá huỷ các cộng đoàn và làm tổn thương Giáo Hội

“Giả hình thì quá tồi tệ đối với Giáo Hội” Đức Giáo Hoàng nói bằng một lời cảnh báo với tất cả những người Kitô Hữu là những người bị rơi vào trong thái độ tội lỗi và huỷ diệt này.

“Kẻ giả hình thì có khả năng phá huỷ cộng đồng. Trong khi nói năng nhẹ nhàng, thì người ấy đang phát xét một cách phá huỷ một con người. Người ấy là một sát nhân”, Ngài nói.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bằng việc giảng dạy người tín hữu hãy nhớ rằng chỉ có một cách để đáp trả lại sự nịnh nọt là bằng sự thật; cách duy nhất để đáp trả lại tính ý thức hệ là bằng thực tại.

Ngài nói: “Chúng ta hãy xin Chúa bảo vệ chúng ta khỏi tính xấu này, giúp chúng ta trung thực, và nếu điều này không thể giữ thinh lặng – nhưng không bao giờ là một kẻ giả hình”.