Bọ ngựa bắt ve

1502

Thời xuân thu, Ngô vương chuẩn bị đánh phạt nước Sở. Ông ta nói :
– “Ai dám ngăn cản, thì xử tử lập tức !”
Quan theo hầu Ngô vương có một đứa con trai tuổi còn nhỏ, nó muốn khuyên Ngô vương bỏ ý định đánh phạt nước Sở, nhưng không dám tiến vào cung. Thế là sáng sớm mỗi ngày cầm cái cung da, đi đến sau vườn hoa chơi, đi đã ba ngày, cuối cùng cũng gặp được Ngô vương.
Ngô vương nói :
– “Thằng nhỏ, tại sao sáng nào cũng để cho áo quần ướt như thế ?”
Đứa bé nói :
– “Đại vương, ở trong vườn có một cây, trên cành cây có một con ve sầu đang hể hả đắc ý kêu inh ỏi, nhưng lại không nghĩ rằng có con bọ ngựa đang ẩn sau lưng chuẩn bị vồ nó ; nhưng con bọ ngựa ấy cũng không nghĩ rằng có một con chim vành khuyên ở một bên đang muốn mổ nó ; mà con vành khuyên thì cũng không ngờ rằng tôi cầm cây cung da đang ngắm nó chính xác ! Đại vương, tất cả chúng nó chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt, nhưng không nhìn thấy cái hại ở sau lưng, điều này rất là nguy hiểm ạ !”
Ngô vương nói :
– “Rất có lí !”
Thế là tránh được chuyện đánh phạt nước Sở.
(Thuyết Uyển)

Suy tư :
Cái lợi trước mắt thì ai cũng thấy, còn cái hại sau lưng thì ít người thấy, do đó mà trên thế giới không có được một ngày hòa bình, vì ai cũng nhìn thấy cái lợi trước mắt: cái lợi của dân tộc, cái lợi của quốc gia, cái lợi chủ nghĩa, cái lợi cá nhân, cái lợi cộng đoàn, và ngay cả tôn giáo cũng không tránh khỏi con mắt tham lợi của con người.v.v…
Cái lợi trước mắt là ham mê xác thịt, cái hại sau lưng của nó là bị thiêu đốt đời đời ; cái lợi trước mắt là tiền ức bạc triệu, cái hại sau lưng của nó là mất phúc thiên đàng ; cái lợi trước mắt là ăn nhậu thỏa thích, cái hại sau lưng của nó là chết đói ơn lành ; cái lợi trước mắt là nói xấu hại người, cái hại sau lưng của nó là bị phán xét nặng nề…
Người luôn bình an trong tâm hồn là người không nhìn thấy cái lợi trước mắt, nhưng nhìn thấy rất rõ cái hại sau lưng.
Là người Kitô hữu, cái lợi của tôi là Thập Giá Đức Kitô, cũng có nghĩa là khi tôi nhịn nhục, khi tôi hi sinh, khi tôi mĩm cười trong đau khổ, khi tôi bị vu oan giá họa, thì đó là cái phúc cái lợi rất lớn cho tôi ở đời sau vậy !