Diễn tả tình yêu

1173

Một thi sĩ vô danh đã viết bài thơ sau đây:

Giả sử chúng ta có thể đổ đầy mực vào đại dương,

Và các tầng trời là cuộn giấy da;

Mỗi cuống lá trên trái đất là một cây bút,

Và ai ai cũng là một ký lục chuyên nghiệp;

Để viết về tình yêu Thiên Chúa trên cao,

Thì có lẽ đại dương sẽ cạn khô.

Cuộn giấy kia cũng không thể chứa được tất cả

Mặc dù được trải từ chân trời này sang chân trời kia.

– Tôi hỏi Chúa đã yêu thương tôi như thế nào, Người liền giang rộng cả hai tay rồi trả lời: “Như thế này đây.” Và rồi Người đã chết.