Hiểu về Thiên Chúa

545

Bạn không hiểu Thiên Chúa ư ? Nếu bạn hiểu thì đâu còn là Thiên Chúa nữa.
Thánh Augustinô.

Chiếm đoạt, kéo về cho mình, tức là thu hẹp lại. Hãy vui mừng vì được biến tan vào cõi mênh mông. Hãy vui mừng vì mênh mông bao giờ cũng vượt xa tôi: tầng trời sẽ là một giòng thác ầm ầm đổ xuống những điều kỳ diệu. Những kẻ chỉ tin vào những điều mình thấy, tức là không tin gì cả. Họ sợ phải ngụp lặn, phải tin tưởng. Họ đắm chìm trong sự ngu dốt của họ.