Home CHIA SẺ Cây Thập Tự

Cây Thập Tự

0
1146

Bạn là người Kitô Hữu, bạn có hiểu Thập Tự hay Thánh Giá giá là gì ?

Thánh giá là một mầu nhiệm cao cả.

Xưa kia Thánh giá là hình khổ tử nạn nhục nhã. Ngày nay thánh giá là dấu hiệu chiến thắng vinh quang.

Thánh giá ngày xưa dân Do thái ghê sợ, dân ngoại giáo khinh khi…

Thánh giá ngày nay có gần phân nửa nhân loại tôn thờ yêu mến.

Tại đâu mà có việc biến đổi kỳ diệu ?

“Ngày nào ta chịu treo lên, ta sẽ kéo mọi sự đến với  Ta” (Jn XII, 32). Đó là lời Chúa cứu thế giải đáp. Từ ngày chịu treo lên, Chúa Giêsu đã biến Thánh giá thành ngai tòa Chúa ngự để giảng dạy và thống trị người đời.

Thánh giá là toà Chúa giảng dạy chúng ta.

Kìa tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta thật là bao la vô hạn. Nhờ đâu mà chúng ta  hiểu biết được ?

Chính nhờ Thánh giá, thánh Phaolô minh chứng: “Chúa Giêsu vì yêu tôi đã phú mình chịu chết vì tôi”

Chúa yêu chúng ta, chúng ta phải đáp lại bằng cách nào ?

Bằng đường lối thánh giá như Chúa nêu gương cho chúng ta: “Chúa Giêsu đã vâng lời Đức Chúa Cha cho đến chết trên thánh giá”.

Và kia những thắc mắc lớn lao về đau khổ và sự chết đang đè nặng đời sống con người. Ai có thể giải đáp  ? Cũng chính do thánh giá.

Trước khi có thánh giá, người ta hiểu cuộc đời cách khác, cho nên đau khổ và sự chết trở nên phi lý và khốc hại.

 Nhưng từ khi Thánh giá xuất hiện trên đồi Calvê, người ta hiểu rõ được giá trị cao cả của đau khổ và sự chết cho đến đời sống con người có ý nghĩa đầy đủ của nó.

Vì thế thánh Thomas tiến sĩ quả quyết: tất cả đạo lý Ngài chỉ học hỏi ở nơi sách thánh giá.

Và thánh Phaolô cũng hãnh diện tuyên bố: “Đối với tôi chỉ có khoa học Thánh giá là đáng quí trọng mà thôi”.

Thánh giá là ngai Chúa thống trị muôn dân.

Thánh giá đến đâu là satan đến đó.

Bắt đầu từ người trộm lành và quan đội kia thánh giá Chúa đã dần dà giải thoát triệu triệu linh hồn khỏi quyền lực độc ác của satan.

Người ta từ bỏ ma quỉ, từ bỏ mọi việc quỉ, từ bỏ mọi sự sang trọng ma quỉ và người ta tin Chúa, người ta sống theo đường lối hy sinh của Chúa: “Ai muốn theo Ta phải hy sinh và vác khổ giá của mình mà theo ta”.

Oi ! Thánh giá Chúa Giêsu ! Thánh giá là ngai vàng của Chúa Trời làm người! Thánh giá là hy vọng của người công giáo ! Thánh giá là sức mạnh của kẻ bị thử thách nơi trần gian. Thánh giá là vinh quang các thánh trên thiên đàng: Thánh giá chiến thắng, Thánh giá thống trị, Thánh giá khải hòan.